Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό ENVI.

Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό ENVI.

Σκοπός του σεμιναρίου

Η γνωριμία με το λογισμικό ψηφιακής ανάλυσης γεωγραφικών εικόνων ENVI, η κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας του λογισμικού και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του. 
Πρακτική εφαρμογή και λειτουργία του λογισμικού τηλεπισκόπησης ENVI για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων με βαρύτητα στο τυπικό περιβάλλον του ENVI.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με πραγματικά δεδομένα για:

Να εισάγουν και να απεικονίζουν δεδομένα.
Να εκτελούν εργασίες ατμοσφαιρικής διόρθωσης.
Να διορθώνουν γεωμετρικά τα δεδομένα με γεωαναφορά και ορθοαναγωγή.
Να αναπαριστούν τα δεδομένα σε τρεις διαστάσεις με τη χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
Να ομαδοποιούν δεδομένα από διαφορετικούς καταγραφείς.
Να συγχωνεύουν δεδομένα υψηλής και χαμηλής ανάλυσης.
Να υπολογίζουν λόγους και να εκτελούν πράξεις μεταξύ καναλιών.
Να χρησιμοποιούν το εργαλείο ανάλυσης βλάστησης και να υπολογίζουν το φορτίο καυσίμου σε δασικές περιοχές.
Να καθορίζουν περιοχές εκπαίδευσης και να αξιολογούν την διαχωριστικότητά τους.
Να ταξινομούν την εικόνα και να αξιολογούν το αποτέλεσμα.
Να αξιοποιούν τις κύριες συνιστώσες των πολυφασματικών ή υπερφασματικών δεδομένων.
Να χρησιμοποιούν το Χαρτογράφο Φασματικής Γωνίας για αποτελεσματική ταξινόμηση των δεδομένων.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και πλήρης οδηγός χρήσης του λογισμικού με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (140 σελίδες περίπου).  Επίσης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από την εταιρία παραγωγής του λογισμικού στην Αγγλική γλώσσα.

Κόστος

Το τυπικό κόστος είναι 120 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή