Βασική εκπαίδευση στο Manifold GIS.

Βασική εκπαίδευση στο Manifold GIS.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν παραγωγικά ένα από τα καλύτερα και αποδοτικότερα εργαλεία συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

Διδακτικές ενότητες
Βασικές έννοιες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS).
Βασικές έννοιες Προβολικών Συστημάτων – Συντεταγμένων.
Εισαγωγή - δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων.
Επεξεργασία - Τροποποίηση διανυσματικών δεδομένων.
Επεξεργασία - Τροποποίηση ψηφιδοτών δεδομένων.
Εισαγωγή Περιγραφικών δεδομένων σε διανυσματικά γεωγραφικά αρχεία.
Εισαγωγή πινακοποιημένων δεδομένων - Διασύνδεση πινάκων.
Εισαγωγή δεδομένων από Σύστηματα Spatial DBMS.
Γεωγραφικές πράξεις με διανυσματικά και ψηφιδωτά δεδομένα.
Γεωαναφορά χαρτών - πινακίδων.
Ανάλυση Γεωγραφικών δεδομένων.
Διαδικασίες Interpolation.
Εργασία σε τρείς διαστάσεις.
Σύνδεση με δέκτες GPS και μεταφορά δεδομένων.
Παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων.
Θεματική χαρτογράφιση.
Δημιουργία εκτυπώσιμων χαρτών.

Εκπαιδευτικό υλικό
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και πλήρης οδηγός χρήσης του λογισμικού με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (120 σελίδες περίπου).

Κόστος
Το τυπικό κόστος είναι 120 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίου σε ηλεκτρονική μορφή, προσαρμοσμένου στην παρούσα εκπαίδευση. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή