Εισαγωγή στο Quantum GIS (QGIS).

Εισαγωγή στο Quantum GIS (QGIS).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους χρήστες GIS που θέλουν να γνωρίσουν το QGIS, αλλά και σε έμπειρους που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν ελεύθερο λογισμικό χωρίς κόστος.

Μπορούν να ωφεληθούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους

Α. Μηχανικοί: Τοπογράφοι, Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Ορυκτών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνιών, κλπ

Β. Γεωτεχνικοί: Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, 

Γ. Οικονομοτεχνικοί: Marketing, Πωλήσεις, Διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ

Διδακτικές ενότητες

Βασικές έννοιες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS.)
Βασικές έννοιες Προβολικών Συστημάτων – Συντεταγμένων.
Επισκόπηση των πηγών δεδομένων στην Ελληνική αγορά.
Διάγραμμα ροής ενός πραγματικού project GIS.
Εισαγωγή - δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων.
Επεξεργασία - Τροποποίηση διανυσματικών δεδομένων.
Εισαγωγή Περιγραφικών δεδομένων σε διανυσματικά γεωγραφικά αρχεία.
Εισαγωγή πινακοποιημένων δεδομένων - Διασύνδεση πινάκων.
Εισαγωγή δεδομένων από Συστήματα Spatial DBMS.
Παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων.
Θεματική χαρτογράφηση.
Δημιουργία εκτυπώσιμων χαρτών.
Γεωγραφικές πράξεις.
Βασικές αρχές χρήσης raster δεδομένων
Διαδικασίες Interpolation και δημιουργία πινάκων raster από vector δεδομένα.


Εκπαιδευτικό υλικό

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και οδηγός χρήσης του λογισμικού QGIS με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (120 σελίδες περίπου).

Κόστος

Το τυπικό κόστος είναι 80 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου έντυπου εγχειριδίου προσαρμοσμένου στην παρούσα εκπαίδευση. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.


Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή