Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις

Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις

Δείτε παρακάτω τις εκπαιδεύσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε. Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδεύσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Inforest Research o.c. ενώ είναι δυνατόν σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς οι εκπαιδεύσεις να γίνονται σε άλλους χώρους.

Αναλυτικά:

 1. Βασική εκπαίδευση στο Manifold GIS. - [MNF]
  Η εκπαίδευση στο Manifold GIS, περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο πλέον φιλικό προς το χρήστη λογισμικό GIS. Περιλαμβάνει το σύνολο των δυνατοτήτων εκτός του Internet Map Server.
  Διάρκεια Εκπαίδευσης: 15 Ώρες / 3 Ημέρες
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 2. Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό eCognition Developer. - [ECDEV01]
  Το eCognition Developer αποτελεί το πρωτοπόρο λογισμικό στην αντικειμενοστραφή ταξινόμηση (OBIA) και ανάλυση δεδομένων παρατήρησης γης (δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες). Η εκπαίδευση εισάγει το χρήστη στην μεθοδολογία και τον καταστεί ικανό να ολοκληρώσει ένα ολοκληρωμένο έργο ταξινόμησης δεδομένων.
  Διάρκεια Εκπαίδευσης: 15 Ώρες / 3 Ημέρες
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 3. Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό ENVI. - [ENV01]
  Το λογισμικό ENVI είναι το κορυφαίο στην ανάλυση δεδομένων παρατήρησης γης. (Δορυφορικές εικόνες, πολυφασματικές αεροφωτογραφίες, κλπ). Η παρούσα εκπαίδευση εισάγει τον εκπαιδευόμενο στη χρήση και ανάλυση αυτών των δεδομένων για περιβαλλοντικές επιστήμες μέσω του λογισμικού ENVI.
  Διάρκεια Εκπαίδευσης: 15 Ώρες / 3 Ημέρες
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 4. Εισαγωγή στο Quantum GIS (QGIS). - [QGIS01]
  Η εκπαίδευση συνδιάζει την γνωσιακή εισαγωγή στα GIS και την εκμάθηση της χρήσης του Quantum GIS (QGIS). Η εκπαίδευση γίνεται στη τρέχουσα LTR έκδοση του Q-GIS. Το κύριο βάρος δίδεται στην διαχείριση διανυσματικών δεδομένων και αποτελεί προαπαιτούμενη για οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση στο QGIS και άλλα συστήματα γεωπληροφορικής ανοικτού κώδικα.
  Διάρκεια Εκπαίδευσης: 15 Ώρες / 3 Ημέρες
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 5. Εργασία με raster δεδομένα στο Q-GIS - [QGIS02]
  Εκπαίδευση στη χρήση raster δεδομένων στο Q-GIS. Συμπεριλαμβάνει πράξεις αρχείων raster, ομαδοποίηση τιμών, δημιουργία DEΜ, Υπολογισμός παραμέτρων αναγλύφου (κλίση, έκθεση, σκίαση, καμπυλότητα, τραχύτητα), Υπολογισμό υδρογραφικών παραμέτρων, κλπ. Γνώση στα GIS είναι απαραίτητη ή παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου.
  Διάρκεια Εκπαίδευσης: 15 Ώρες / 3 Ημέρες
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 6. Συνδυασμένη Βασική Εκπαίδευση στα ENVI & eCognition - [RSC01]
  Αρχές τηλεπισκόπησης και μέθοδοι ανάλυσης δορυφορικών εικόνων με χρήση των λογισμικών ENVI και eCognition. Η εκπαίδευση αποτελεί συνδυασμό των εισαγωγικών εκπαιδεύσεων στο ENVI και το eCognition και απαιτεί πρότερη επαφή με την τηλεπισκόπηση λόγω της εντατικής της φύσης.
  Διάρκεια Εκπαίδευσης: 20 Ώρες / 4 Ημέρες
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]